Toen ik een paar jaar geleden met enkele studenten optrok in New York was het ‘going Dutch‘ niet van de lucht. Bij alle gezamenlijke activiteit werden de totale kosten gedeeld …

De nullijn is een lijn die in een verdeling een nulpunt aangeeft. In de politiek wordt er meestal mee aangegeven dat het salaris, van ambtenaren bijvoorbeeld, geen toe- of afname zal ondervinden. …