Gisteren kwam ik in een boek uit 1903 een tekstje tegen over het berekenen van de dag van de week. Ik heb hier al eerder geschreven dat één van mijn jarenlange liefhebberijen …