Het valt me op dat, na het openbaar worden van de ‘fantastische’ activiteiten van Diederik Stapel, niemand het boek de Naakte Ziel of soortgelijke literatuur noemt. In de Naakte Ziel, een boek …