Ik kwam een leuke som tegen over een dopinggebruiker. Een som die evengoed voor andere berekeningen kan worden gebruikt. Ik schreef al eens over sensitiviteit en specificiteit, waarmee op soortgelijke wijze …

Er zijn talrijke redenen te bedenken waarom ik geen wielrenner ben. Los van het al dan niet hebben van talent. Vaak zie je dat kinderen in de sportsporen van hun ouders terecht …