Kort voor WO II kondigde Hitler de nieuwe auto letterlijk aan als Volkswagen. Een wagen voor het volk, zoals min of meer ook Den Uyl later zou roepen ‘iedereen een auto’.

Meer …